Årsmøte 2016

Årsmøte i Kistefos Muséet Venneforeningen

Årsmøte i venneforeningen ble holdt i administrasjonsbygget torsdag 21. april. Behandlingen av årsmøtesakene gikk greit og raskt unna. Deretter fulgte muséets administrerende direktør Egil Eide opp med en engasjert og interessant orientering om hovedsatsninger de nærmeste årene. Til sist kunne de fremmøtte glede seg over en hyggelig halvtime med gode sanger og fine klanger fra visegruppen Frakk og Lighter. Se årsmelding og protokoll nedenfor.

 

Årsmelding 2015

Styret: Øyvind Moe (leder), Finn Hurum, Torill Munkerud, Svein Gruer (kasserer), Sverre Harald Amundsen og Signe von Streng.

Møtende varamedlemmer:, Arne Dahlen og Åsmund Sevaldrud, Magnhild Bjertnæs,

Valgkomite: Hilde B. Fivelsdal, Jørn Didriksen og Magnus Magnussen

Det er i årsmøteperioden gjennomført 4 styremøter med godt frammøte og jevn aktivitet. Tradisjonen tro bisto vi på museumsåpningen 31. mai. Flere medlemmer (Ca. 10 deltok) setter pris på å kunne bidra på denne festdagen.

Styrets andre store prosjekt har vært ferdigstillelse av formannsboligen. Innenfor en kostnadsramme på vel 100 000 kroner har vi rehabilitert de to soverommene i 2.etg. De sto klare til sesongen 2015, men er fortsatt noe sparsomt møblert. På slutten av året har vi supplert med bilder og barneseng. Vi ønsker fortsatt noen leker fra 20-tallet, vaskeservantstativ og kommode.

Hjemmeside: På Kistefosmuseets fine hjemmeside: http://www.kistefos.museum.no  har Venneforeningen nå fått en egen fane. Vi har lagt inn litt flere artikler i år, og styrets intensjon er at vi skal bli flinkere til å bruke og oppdatere nettsiden. I den sammenheng har vi også oppfordret alle til å komme med innspill og forslag til stoff. Bilder fra aktiviteter og informasjon til medlemmene vil bli å finne her.

Styret har så smått begynt å sysle med planer om å utvikle en aktivitetsbok for barn. Denne kan inneholde tegne og fargeoppgaver, tilrettelagt Kistefosshistorie og eventuelt annnet Kistefosrelatert stoff. Styret mener at Kistefosmuseet er et eldorado for barn og ønsker at det fokuseres enda mer på tilrettelegging for «morgendagens museumsvenner».

Styret har ved flere anledninger fått informasjon om utbyggingsplanene ved museet og gleder seg stort over disse. Venneforeningen  vil gjerne bidra videre fram til realisering av dette fantastiske museumsbygget.

Medlemstall: 

Bedriftsmedlemmer: 2
Familiemedlemmer: 72
Enkeltmedlemmer: 69

Medlemsfordeler: Alltid gratis inngang på museet. Halv pris på årets katalog.

Jevnaker,  14. mars,  2016.

 

Styret.

 

 

PROTOKOLL

Torsdag 21. april 2016, kl. 18.00                              

på Kistefos Muséet – administrasjonsbygningen

Antall fremmøtte:14.

Saksliste:

1. Valg av møteleder og 2 personer til å undertegne møteprotokollen.

Møteleder: Øyvind Moe.

Protokoll: Gro Engen Hammerstad og Finn Grøstad

2. Årsmelding for 2015. Gjennomlest og godkjent

3. Årsregnskap for 2015 med revisors beretning.  Regnskapsmessig underskudd kr 68.209,80. Saldo   per 31.12.15: 37.274. Spørsmål om medlemslister besvart av kasserer Svein Gruer.

4. Aktivitetsplan og budsjett for 2016. Vedtatt som framlagt. Leder presiserte at det i      framlagte budsjett ikke er tatt høyde for eventuelle større utgifter til barnebokprosjektet.

5. Behandling av innkomne forslag. Ingen forslag innmeldt. Finn Grøstad mente at venneforeningen burde ha egen T-skjorte og at dette ville lette vervearbeidet. Et godt forslag som styret tar med seg. Det ble tatt opp fortegnelse over 10 frivillige til museumsåpningen: Torill og Karl Munkerud, Øyvind Moe, Kari og Lars Dæhlen, Finn Grøstad, Svein Gruer, Arne Dahlen, Jørn Didriksen og Signe von Streng

6. Valg. Valgkomiteens forslag framlagt ved Magnus Magnussen. Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Møtet ble avsluttet med enkel bevertning. Orientering om planer for museet ved direktør for museet, Egil Eide. Visesang og underholdning ved Børge Myhre og visegruppa: Frakk og lighter.

Protokoll godkjennes:

Jevnaker 21.04.2016

 

Gro Engen Hammerstad                                           Finn Grøstad

 

 

Åpningstider
Aktivitetskalender
Kart
 • Sesong 2017
  21. mai - 8. oktober
  Velkommen!

  Tirsdag-søndag kl.11-17
  Kistefos-Museet holder stengt på mandager.

  Faste omvisninger hver lørdag og søndag (inkludert i billettprisen)
  Tresliperiet: kl. 13.00
  Kunsthallen: kl. 14.00
  Skulpturparken: kl. 15.00 

  Oppmøte for omvisninger:
  Kunsthallens 1. etasje.

  For bestilling av omvisninger:
  booking@kistefos.museum.no

  Adresse:
  Kistefos-Museet, Samsmoveien 41
  N-3520 Jevnaker
  Tel: +47 61 31 03 83
  Fax: +47 61 31 20 04
  E-mail: post@kistefos.museum.no

   


 • Klikk på kartet under for å åpne det interaktive kartet:

Kontakt oss

Obligatorisk felt / Required Obligatorisk felt / Required
Skriv inn de tre svarte symbolene / Please enter the three black symbols: captcha image

Send
×